Ķīmiskas tiritāvas „CLEAN CONTROL” privātumu politika.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Status Kosmetika” reģ. Nr 40003396957 konfidencialitātes politika (starptautiska ķīmisko tīrītavu tīkls “CLEAN CONTROL”), turpmāk tekstā “CLEAN CONTROL”, izmanto informāciju un kā Jūs, kā “CLEAN CONTROL” lietotājs, varat aizsargāt savu konfidencialitāti.

Izmantojot “CLEAN CONTROL” pakalpojumus, Jūs uzticat mums savu informāciju. Šī konfidencialitātes politika ir izstrādāta, lai palīdzētu lietotājam saprast, kādu informāciju mēs apkopojam, kāpēc mēs to darām un kā mēs to izmantojam. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc ceram, ka veltīsiet laiku, lai rūpīgi izlasītu šo dokumentu. 

Informācijas pārvaldības, kā arī konfidencialitātes un drošības aizsargāšanas iespējas ir pieejamas sadaļā “Konfidencialitātes politika”. Jūsu sniegtā informācija tiek izmantota komunikācijas ceļā, kā arī tā palīdzēs Jums lietot “CLEAN CONTROL” pakalpojumus.

1. Apkopotā informācija

“CLEAN CONTROL” apkopo noteiktu informāciju, lai lietotājiem nodrošinātu labākus pakalpojumus.

1.1. Personas informācija

Reģistrējoties Jums būs jānorāda informācija par sevi:

Informāciju, ko iegūstam, kad lietojat mūsu pakalpojumus. Mēs apkopojam informāciju par to, kādus pakalpojumus jūs izmantojat un kā tos izmantojat. Šāda apkopošana attiecas uz tālāk norādīto informāciju.

1.2. Maksājumu informācija

Maksājumu kartes informācija netiek apkopota un apstrādāta maksājumā sistēmā “Cloud Payments”.

 

1.3. Sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas

Kad lietojat kādu “CLEAN CONTROL” pakalpojumu, mēs (un mūsu partneri) izmantojam dažādas informācijas apkopošanas un uzglabāšanas tehnoloģijas, kas var ietvert sīkfailu vai līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu jūsu pārlūkprogrammas vai ierīces identificēšanai. “CLEAN CONTROL” izmanto šīs tehnoloģijas, lai apkopotu un uzglabātu informāciju reklāmas adresācijas nolūkos.

2. Apkopotās informācijas izmantošana

Informāciju, ko “CLEAN CONTROL” apkopo no visiem “CLEAN CONTROL” pakalpojumiem, izmanto, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošos pakalpojumus, lai izstrādātu jaunus pakalpojumus un, lai aizsargātu “CLEAN CONTROL” lietotājus. Apkopotā informācija tiek arī izmantota, lai piedāvātu “CLEAN CONTROL” lietotājiem personalizētu saturu un reklāmu. Visos “CLEAN CONTROL” pakalpojumos, kuriem nepieciešams “CLEAN CONTROL” konts, “CLEAN CONTROL” var izmantot vārdu, uzvārdu un profila vārdu, kurus “CLEAN CONTROL” lietotājs ir norādījis, reģistrējot savu “CLEAN CONTROL” profilu. 

Kad sazināties ar “CLEAN CONTROL” , tiek saglabāta Jūsu saziņa, lai palīdzētu Jums atrisināt jebkādas iespējamās problēmas, ar kurām Jūs varētu saskarties. Mēs varam izmantot jūsu e-pasta adresi vai tālruņa numuru, lai informētu Jūs par mūsu pakalpojumiem, piemēram, paziņotu par gaidāmajām izmaiņām vai uzlabojumiem. Informācija, kuru “CLEAN CONTROL” apkopo, izmantojot sīkfailus un citas tehnoloģijas tiek izmantota, lai uzlabotu lietotāju pieredzi (Piemēram, ja saglabāsiet valodas preferences, varēsiet izmantot mūsu pakalpojumus savā izvēlētajā valodā) un vispārējo pakalpojumu kvalitāti. 

Rādot lietotajiem personalizētas reklāmas, identifikatori no sīkfailiem vai līdzīgām tehnoloģijām netiek saistīti ar sensitīvām kategorijām, piemēram, ar rasi, reliģiskajiem uzskatiem, dzimumorientāciju vai veselības stāvokli saistītām kategorijām.  “CLEAN CONTROL” apstrādā personas informāciju ООО «Компания АГБИС» serveros.

3. Pārredzamība un izvēle

“CLEAN CONTROL” mērķis ir skaidri norādīt, kādu informāciju “CLEAN CONTROL” apkopo, lai lietotājs var veikt pamatotu izvēli par apkopotās informācijas izmantošanu. Varat veikt tālāk norādītās darbības.

 

3.1. Izmantojot pakalpojumu “CLEAN CONTROL” profila pārskatu, varat pārskatīt un kontrolēt noteiktu veidu informāciju, kas saistīta ar jūsu “CLEAN CONTROL” kontu.  Lietotājs savā pārlūkprogrammā var bloķēt visus sīkfailus, tostarp ar “CLEAN CONTROL” pakalpojumiem saistītos sīkfailus. Tomēr svarīgi ņemt vērā, ka daži “CLEAN CONTROL” pakalpojumi var nedarboties pareizi, ja atspējosiet sīkfailus.

4. Piekļuve personas informācijai un tās atjaunināšana

Neatkarīgi no tā, kad izmantojat “CLEAN CONTROL” pakalpojumus, “CLEAN CONTROL” mērķis ir nodrošināt lietotājam piekļuvi savai personas informācijai. Ja šī informācija nav pareiza, cenšamies to ātri atjaunināt vai dzēst.

“CLEAN CONTROL” mērķis ir nodrošināt savus pakalpojumus tādā veidā, lai pasargātu informāciju no nejaušas vai ļaunprātīgas iznīcināšanas. Tāpēc pēc informācijas dzēšanas no “CLEAN CONTROL” pakalpojumiem var paiet zināms laiks, līdz šo datu liekās kopijas tiks izdzēstas no mūsu aktīvajiem serveriem.

 

4.1. “CLEAN CONTROL” un lietotāju kopīgotā informācija

 

4.1.1. Jūs piekrītat, ka visi Jūsu sniegtie dati tiks izmantoti datu apstrādei “CLEAN CONTROL” datu bāzē. 

4.1.2. Jums ir iespēja sakoriģēt vai nodzēst “Lietotāja profils” nosūtot iesniegumu brīvā formā uz e-pastas adresi: info@cleancontrol.lv. 

4.1.3. Jūsu dati tiks uzglabāti kamēr Jūs izmantojiet “CLEAN CONTROL” pakalpojumus.

4.1.4. Jums ir tiesības labot un dzēst sniegtos datus, tādā gadījumā dati tiek saglabāti ierobežotu laiku, kāds saprātīgi nepieciešams lai gūtu pārliecību, ka datu labojumu vai dzēšanu nav veikusi trešā persona, kas iespējams prettiesiski ieguvusi piekļuvi e-pastam Jūsu vārdā.

4.1.5. “CLEAN CONTROL” uzņemas pēc Jūsu pieprasījuma dzēst no Jums iegūtos fizisko personu datus.

4.2. Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 13.p. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. 

4.3. Lietotājam ir tiesības pieprasīt uzglabāto personas datu kopiju, ierodaties “CLEAN CONTROL” ofisā un identificējot sevi kā profila īpašnieku. Uzglabātā personas datu informācija tiek sagatavota divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

5. Personas informācijas izdzēšanas un atjaunošanas procedūra

Lietotāja personas dati var tikt dzēsti tālākminētos gadījumos: 

5.1. Pamatojies uz “CLEAN CONTROL” pakalpojumas lietošanas noteikumiem, “CLEAN CONTROL” var izdzēst lietotāja personas datus, veicot profila dzēšanu, tad informācija par lietotāju tiek izdēsta no “CLEAN CONTROL” serveriem;

5.2. Pēc klienta lūguma.

  

6. “CLEAN CONTROL” veiktie pasākumi personu informācijas drošības nodrošināšanā

“CLEAN CONTROL” nodrošina sekojošas darbības, lai aizsargātu uzņēmumu “CLEAN CONTROL” un lietotājus pret nesankcionētu piekļuvi “CLEAN CONTROL” rīcībā esošajai informācijai, tās grozīšanu, atklāšanu vai iznīcināšanu. 

6.1 Tiek veikti tālāk norādītie pasākumi.

6.1.1. šifrēšana izmantojot standartu SSL. 

6.1.2. Personas informācijai var piekļūt tikai “CLEAN CONTROL” darbinieki, darbu izpildītāji un pārstāvji, kuriem šī informācija ir jāzina, lai to apstrādātu mūsu uzdevumā, un kuriem ir jāievēro stingras līgumā noteiktas konfidencialitātes prasības, un kuriem var tikt piemērots disciplinārs sods vai atlaišana gadījumā, ja viņi neievēro šīs prasības.

7. Pakalpojumi, uz kuriem attiecas šī konfidencialitātes politika

“CLEAN CONTROL” konfidencialitātes politika attiecas uz visiem pakalpojumiem, ko piedāvā uzņēmums “CLEAN CONTROL”.

8. Politikas ievērošana un sadarbība ar reglamentējošajām iestādēm

“CLEAN CONTROL” regulāri pārskata savu atbilstību šai konfidencialitātes politikai. Saņemot oficiālu rakstisku sūdzību vai atbalsta pieprasījumu, mēs sazināsimies ar tās iesniedzēju, lai lemtu par turpmāko rīcību. Lai izmeklētu jebkādas sūdzības par personas informācijas nodošanu, kuras nespējam atrisināt tieši ar konkrēto personu, “CLEAN CONTROL” sadarbojas ar attiecīgajām reglamentējošajām iestādēm, tostarp vietējām datu aizsardzības iestādēm.

9. Izmaiņas

Šī konfidencialitātes politika var laiku pa laikam mainīties. “CLEAN CONTROL” neierobežo lietotāju tiesības saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku bez lietotāja nepārprotamas piekrišanas. Visas konfidencialitātes politikas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā, un, ja tās būs būtiskas, tiks sniegts īpašs paziņojums (tostarp attiecībā uz noteiktiem pakalpojumiem, paziņojums par konfidencialitātes politikas izmaiņām tiks nosūtīts uz e-pastu).